Απολογισμός Υφυπουργείου Ναυτιλίας και πολιτική ίδρυσης υφυπουργείων

Απολογισμός Υφυπουργείου Ναυτιλίας και πολιτική ίδρυσης υφυπουργείων

Δεδομένα επιτυχής η πολιτική ίδρυσης υφυπουργείων. Παραγωγικοί  τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και η καινοτομία, υποστηρίζονται στην πράξη με αποτέλεσμα την ενίσχυση και επαύξηση της σταθερότητας στην οικονομία της χώρας και από αυτούς τους τομείς.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός κρίνουμε ως ιδιαίτερα θετικό τον απολογισμό με την ευκαιρία ολοκλήρωσης δυο χρόνων από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Βάσει και των όσων ανέφερε η αρμόδια υφυπουργός κ. Πηλείδου στον απολογισμό της, σημειώνεται αυξημένο ενδιαφέρον για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας Κύπρου.

Επιπρόσθετα και αναφορικά με την προσέλκυση εταιρειών, πέραν των 120 πλοιοκτητριών εταιρειών δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ενώ γύρω στις 50 εταιρείες είναι πλοιο-διαχειρίστριες, κατατάσσοντας την Κύπρο πρώτη στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα αυτή. Γεγονός που σε συνδυασμό με την επανέγκριση του φορολογικού συστήματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη 10 χρόνια, διασφαλίζει στη ναυτιλιακή βιομηχανία κλίμα εμπιστοσύνης.

Είναι δεδομένα επιτυχής η πολιτική ίδρυσης υφυπουργείων. Παραγωγικοί  τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός αλλά και η καινοτομία με την πρόσφατη ίδρυση υφυπουργείου, υποστηρίζονται στην πράξη με αποτέλεσμα την ενίσχυση και τη σταθερότητα στην οικονομία της χώρας και από αυτούς τους τομείς. Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, αποτελούν εφόδιο για την καλύτερο Κύπρο την οποία επιδιώκουμε και πραγματώνουμε βήμα-βήμα ως κυβέρνηση και ως Δημοκρατικός Συναγερμός.  

 

Share this post