Δήλωση για παραχώρηση εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος σε όλους τους κατοίκους των ορεινών περιοχών

Δήλωση για παραχώρηση εφάπαξ έκτακτου βοηθήματος σε όλους τους κατοίκους των ορεινών περιοχών

Είναι με ικανοποίηση που είδαμε τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση εφάπαξ έκτακτης ενίσχυσης σε όλους τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, πέραν του ανάλογου βοηθήματος που ήδη δόθηκε για την περσινή χρονιά. 

Περίπου 20.000 συμπατριώτες μας σε 110 ορεινές μας κοινότητες θα ωφεληθούν πραγματικά από το βοήθημα αυτό, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αυτά είναι τα άμεσα αντανακλαστικά της κυβέρνησης που μπορεί χάρη στην ορθολογιστική οικονομική πολιτική που έχει εφαρμόσει, να προχωρά όχι σε μεγαλοστομίες αλλά σε άμεσες κινήσεις που στηρίζουν έμπρακτα την κοινωνία μας.

Share this post