Δήλωση για παροχή κινήτρων προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών | 27.11.2019

Δήλωση για παροχή κινήτρων προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών | 27.11.2019

Ουσιαστικό βήμα σε μια νέα εποχή η οποία σηματοδοτείται από τεχνολογικές καινοτομίες.

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, σχέδιο που αφορά την παροχή  κινήτρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, σημείων φόρτισης και έξυπνων μετρητών στις οικίες. Για φόρτιση είτε ηλεκτρικών είτε υβριδικών αυτοκινήτων.

Οι σημερινές αποφάσεις έρχονται σε συνέχεια των κινήτρων που δόθηκαν τις προηγούμενες μέρες και αφορούν την απόσυρση παλαιών οχημάτων για την αγορά και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το πρόγραμμα όπως άλλωστε δήλωσε και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας, είναι πιλοτικό. Είναι όμως παράλληλα το πρώτο και ουσιαστικό βήμα σε μια νέα εποχή η οποία σηματοδοτείται από τεχνολογικές καινοτομίες. Είναι η εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής βούλησης για αξιοποίηση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωσης των εκπομπών ρύπων.

Τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά αυτοκίνητα αλλά και όλο το οικοσύστημα που συνοδεύει αυτή την τεχνολογία, αποτελούν το μέλλον και εντάσσονται στην προσπάθεια που στόχο έχει τη μείωση της εκπομπής ρύπων σύμφωνα και με τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. μέχρι το 2020. Και με τους οποίους πρέπει να πετύχουμε και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία.

Λευκωσία

27/11/2019

 

Share this post