Δήλωση για πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων 25/10/2019

Δήλωση για πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων 25/10/2019

Το πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων και τα κίνητρα και σε άλλους καίριους τομείς, τόνωσαν την οικονομία της χώρας

Το πρόγραμμα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων για επενδυτικούς σκοπούς υπήρξε απόλυτα θετικό για την οικονομίας της χώρας. Με τη σύμφωνο γνώμη όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας το 2013 συνέβαλε στην ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας. Τότε όλοι τότε κατανοούσαμε την αναγκαιότητα να στηριχθεί η οικονομία και ο τόπος.

Μαζί με μια σειρά άλλων προγραμμάτων, μέτρων και κινήτρων που είχαν τον ίδιο σκοπό, την τόνωση της οικονομίας σε καίριους τομείς. Όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Έτσι έγινε κατορθωτή η ανάκαμψη της οικονομίας και της χώρας. Προφανώς έχει καταστεί μέρος της φιλοσοφίας του ΑΚΕΛ, να βρίσκεται η χώρα στα πρόθυρα χρεοκοπίας και να μην λαμβάνονται μέτρα. Αυτό όμως δεν ισχύει ούτε για το Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά ούτε και για την κυβέρνηση.

Από το 2007 που λειτούργησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντοπίστηκαν κενά και είναι αυτή η κυβέρνηση μέσα από τις πέντε αναθεωρήσεις του προγράμματος που φρόντισε να αντιμετωπίσει. Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε κλείσιμο εκατοντάδων εταιρειών κέλυφος με αναβάθμιση της οργάνωσης και με τη βοήθεια διεθνών οργανισμών, των δικών μας συστημάτων ελέγχου, στα πλαίσια μιας συνολικής προσπάθειας αντιμετώπισης του όλου ζητήματος.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόλις τον Αύγουστο η Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, κ. Μαξίν Γουότερς, επιστρέφοντας στη χώρα της και μιλώντας για το κυπριακό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, έκανε λόγο για μεγάλες βελτιώσεις. 

Λευκωσία 25/10/2019

Share this post