Δήλωση για πτώση της ανεργίας 03/07/2019

Δήλωση για πτώση της ανεργίας 03/07/2019

Καθολικός στόχος της κυβέρνησης οι συνθήκες πλήρους απασχόλησης

Το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας συνεχίζει την πτωτική του πορεία σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με το Ιούνιο του 2018 σημειώθηκε μείωση 20,4% που αποδίδεται σε διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς της οικονομίας. Αναμένεται δε περαιτέρω συρρίκνωση της ανεργίας τους μήνες που ακολουθούν.

Τα γεγονότα και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που κινούνται στο 4%, πλεόνασμα της τάξης του 3% και σταθερή μείωση της ανεργίας αποτυπώνουν την κατάσταση της οικονομίας όπως καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Καθολικός στόχος της κυβέρνησης είναι φυσικά η πλήρης αντιμετώπιση της ανεργίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης που ως Δημοκρατικός Συναγερμός είμαστε σίγουροι ότι θα κατακτηθεί μέσα από το σωστό, οικονομικό, προγραμματισμό που όπως είδαμε έχει επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.

Λευκωσία 3/7/2019

Share this post