Δήλωση για τα αποτελέσματα του οικοπέδου 10 28/02/2019

Δήλωση για τα αποτελέσματα του οικοπέδου 10 28/02/2019

 

Tο ενεργειακό μέλλον της χώρας μας προοιωνίζεται ακόμα καλύτερο

Η ανακοίνωση σήμερα από την εταιρεία ExxonΜοbil των αποτελεσμάτων του οικοπέδου 10, είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση και η οποία μας δίδει την ευχέρεια να προσδοκούμε πως το ενεργειακό μέλλον της χώρας μας προοιωνίζεται ακόμα καλύτερο.

Ευελπιστούμε πως μετά την σημερινή ανακοίνωση τόσο η εταιρεία ΕxxonMobil όσο και οι άλλοι ενεργειακοί κολοσσοί που ήδη βρίσκονται στην Κύπρο θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται εδώ και προσδοκούμε πως τα αποτελέσματα στο μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερα.

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2019

 

Share this post