Δήλωση για την Αγροτική Ανάπτυξη 20/05/2019

Δήλωση για την Αγροτική Ανάπτυξη 20/05/2019

Πολιτικές που έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα, που τα βιώνουν τόσο οι άνθρωποι που ζουν από τη γεωργία όσο και όλοι οι πολίτες, θα πρέπει ν’ αναδεικνύονται

Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το τι έχει γίνει στο υπουργείο τους τελευταίους 14 μήνες. Έχουμε μια πλειάδα μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν αφενός στη βελτίωση της αγροτικής ανάπτυξης και αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σε ό, τι αφορά στην Αγροτική Ανάπτυξη, το νέο πλαίσιο της γεωργικής ασφάλισης, η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών αλλά και οι αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων είναι πολιτικές που βοηθούν τον πρωτογενή τομέα. Από την άλλη τα κονδύλια που προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, για βελτίωση των γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, για στήριξη νέων αγροτών και εκταρικές επιδοτήσεις, ανήλθαν σε 102 εκ. ευρώ.

Σε ό, τι αφορά στην υδατική πολιτική είναι σημαντική η αξιοποίηση της τεχνολογίας όπου προχωρά η πιλοτική εφαρμογή ευφυών συστημάτων δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση διαρροών νερού. Ο ρόλος των δασών και των εθνικών πάρκων αναδεικνύεται μέσα από την συνολική πολιτική του υπουργείου που αφορά την αναβάθμιση των εθνικών πάρκων και την ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση τους από τους πολίτες.

Τέλος, σε ό, τι αφορά στην ευημερία των ζώων, είναι ίσως η πρώτη φορά που έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, προγράμματα και νομοθεσίες.

Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της εκστρατείας διαφώτισης για καλλιέργεια συνείδησης με έμφαση στην εγκατάλειψη των ζώων, τη στείρωση, τη σήμανση και την υπεύθυνη κατοχή.

Οι πολιτικές που έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα, που τα βιώνουν τόσο οι παραγωγοί του πρωτογενή τομέα, οι άνθρωποι που ζουν από τη γεωργία, όσο και όλοι οι πολίτες, μέσα από τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας θα πρέπει να υπογραμμίζονται και να αναδεικνύονται. Είναι σημαντικό να καταδειχθεί πως πολλά έχουν γίνει με τη συνδρομή της ΕΕ, επειδή ακριβώς είμαστε μέλη αλλά και αξιοποιούμε τα κονδύλια.

Η ΕΕ έχει συμβάλει θετικά στη ζωή μας. Από τα πιο μικρά που τα θεωρούμε και δεδομένα όπως είναι για παράδειγμα η ασφάλεια των τροφίμων μέχρι και στα πιο μεγάλα που αφορά πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Λευκωσία 20/5/2019

Share this post