Δήλωση για την δικαιοσύνη 30/05/2019

Δήλωση για την δικαιοσύνη 30/05/2019

Η εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης επηρεάζει θετικά και το αίσθημα δικαίου μεταξύ των πολιτών αλλά και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας.

Κατατέθηκαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο τα νομοσχέδια που ολοκληρώνουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Τα νομοσχέδια που θέτουν σε επαναλειτουργία το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, την προώθηση του εφετείου, τη σύσταση και λειτουργία του διοικητικού δικαστηρίου άλλα και του δικαστηρίου διεθνούς προστασίας, όπως και τα νομοσχέδια που ιδρύουν το εμπορικό δικαστήριο και το ναυτοδικείο, είναι οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δικαιοσύνη, την ταχύτητα απονομής αλλά και εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων.

Η εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης επηρεάζει θετικά και το αίσθημα δικαίου μεταξύ των πολιτών αλλά και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας. Ο στόχος όλων θα πρέπει να είναι, όταν θα εφαρμοστεί στο σύνολό της η μεταρρύθμιση να μην έχουμε δίκες που να παίρνουν χρόνια ή και δεκαετίες μέχρι να ολοκληρωθούν.

Σήμερα επίσης, στη δημοσιογραφική διάσκεψη του υπουργού δικαιοσύνης και δημοσίας τάξεως Ιωνά Νικολάου, έγινε μια πλήρης ανασκόπηση των όσων έγιναν τα τελευταία έξι χρόνια. Υπογραμμίζουμε την εθνική στρατηγική για καταπολέμηση της διαφθοράς που συναντά τη βασική αρχή: Πως η διαφθορά καταπολεμάται με τη διαφάνεια.

Σημαντικό επίσης το μεγάλο νομοθετικό έργο που παράχθηκε όλα αυτά τα χρόνια που αγγίζει πέραν της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης της διαφθοράς τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας αλλά και τους σωφρονιστικού συστήματος.

Θέλουμε, με την ευκαιρία αυτή, να ευχηθούμε στο νέο υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Σαββίδη, καλή επιτυχία στο ομολογουμένως δύσκολο έργο του.

Λευκωσία 30/5/2019

 https://www.youtube.com/watch?v=nkecgNAbyxs&t=1s

Share this post