Δήλωση για την ευημερία των ζώων 09/10/2019

Δήλωση για την ευημερία των ζώων 09/10/2019

Επικροτούμε την ενδυνάμωση του πλαισίου ευημερίας των ζώων εφόσον και εκεί αντανακλάται το επίπεδο της ποιότητας σε μια κοινωνία. 

Δέσμη σημαντικών μέτρων για ενδυνάμωση του πλαισίου ευημερίας των ζώων αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα μέτρα τα οποία τροποποιούν τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος ως ακολούθως, εμπεριέχουν νέες απαγορευτικές διατάξεις με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης κατοικίδιων ζώων.

Τόσο με αύξηση των χρηματικών προστίμων όσο και ενίσχυση υφιστάμενων δομών όπως η Παγκύπρια Επιτροπή Ευημερίας Ζώων και οι Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας Ζώων, σκοπός είναι να μην βλέπουμε πια κατοικίδια δεμένα σε μπαλκόνια και ταράτσες ανεξαρτήτου εποχής.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός επικροτούμε την ενδυνάμωση του πλαισίου ευημερίας των ζώων εφόσον και εκεί αντανακλάται το επίπεδο της ποιότητας σε μια κοινωνία.

Λευκωσία 9/10/2019

Share this post