Δήλωση για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 22/5/2019

Δήλωση για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 22/5/2019

Διεκδικώντας μια ευρωπαϊκή αρχή μείζονας σημασίας και για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον στην Ευρώπη.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζουμε την πλήρη ικανοποίησή μας για την πρόθεση της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε και μέσα από τις αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, για να διεκδικήσει η Κύπρος την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί πραγμάτωση του ρόλου που έχει και θέλει ναενισχύσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ε.Ε. Διεκδικώντας μια ευρωπαϊκή αρχή μείζονας σημασίας και για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον στην Ευρώπη.

Είναι με τέτοιες αποφάσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουμε στηνολοκλήρωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι αλλά και του ευρωπαϊκούπροσανατολισμού της χώρας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22/5/2019.

Share this post