Δήλωση για την σήμανση των σκύλων 09/07/2019

Δήλωση για την σήμανση των σκύλων 09/07/2019

Πρόκειται για ένα απολύτως θετικό μέτρο με πολλαπλούς σκοπούς

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε χθες την έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων μετά από απόφαση είχε παρθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου.

Το Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων στοχεύει να καλύψει περίπου 20.000 σημάνσεις σκύλων παγκυπρίως.

Πρόκειται για ένα απολύτως θετικό μέτρο, το οποίο έχει σκοπό αφενός να λειτουργήσει προς την ευκολία εντοπισμού των κηδεμόνων σκύλων που έχουν εγκαταλειφθεί, χαθεί ή κλαπεί αλλά και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εγκατάλειψης σκύλων που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Κύπρο.

Επαυξάνει έτσι και την ευθύνη κηδεμονίας ενός σκύλου, μια ευθύνη που πρέπει να διακρίνει τον κάθε κηδεμόνα ξεχωριστά.

Λευκωσία 9/7/2019

Share this post