Δήλωση για την στεγαστική και κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης 18/05/2019

Δήλωση για την στεγαστική και κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης 18/05/2019

 Χειροπιαστές πολιτικές προτάσεις που έχουν αντίκτυπο και άμεσο αποτέλεσμα στους πολίτες

Χθες παρουσιάστηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας μια ολοκληρωμένη πολιτική που αφορά την προσιτή στέγη και σε ό,τι αφορά τα νεαρά ζευγάρια αλλά και σε ό,τι αφορά κίνητρα για ορεινές και ακριτικές περιοχές αλλά και κίνητρα για την προσφυγική πολιτική. Είναι αυτές οι χειροπιαστές πολιτικές προτάσεις που έχουν αντίκτυπο και άμεσο αποτέλεσμα στους πολίτες, που έχουν σημασία. Είναι μέσα από αυτές τις πολιτικές που έχουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τους πολίτες. Εμείς, η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Λευκωσία 18/5/2019

Share this post