Δήλωση για τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό 14/02/2019

Δήλωση για τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό 14/02/2019

 “https://www.youtube.com/watch?v=VaMUYBqQ3k0&t=1s”

Σημαντικότατο βήμα στην αγορά ενέργειας ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού

Κατατίθεται αύριο ο θεμέλιος λίθος του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό. Είναι ένα σημαντικότατο βήμα στην αγορά ενέργειας στη χώρα μας.

Τα οφέλη από το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Κύπρο είναι πολλαπλά. Θα αλλάξει, πρώτα ο χάρτης παροχής ενέργειας στη χώρα μας. Το 2021, όταν ολοκληρωθεί ο σταθμός, οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και πρόσβασης σε πιο ανταγωνιστικές και συμφέρουσες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια. Είναι αναμφίβολα ένα έργο που τόσο στην περίοδο κατασκευής του αλλά κυρίως με τη λειτουργία του, θα ενισχύσει την οικονομία της πατρίδας μας.

Επιπλέον, δημιουργούνται νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι μέσα από τέτοιες υποδομές, με αυτά τα έργα σημαντικής σημασίας για τη χώρα μας, που αυξάνουμε την απασχόληση σε τομείς νευραλγικούς και με προστιθέμενη αξία.

 

 Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου 2019

Share this post