Δήλωση για τον προϋπολογισμό 18/09/2019

Δήλωση για τον προϋπολογισμό 18/09/2019

Ισοσκελισμένος και αναπτυξιακός προϋπολογισμός που δείχνει το ξεκάθαρο στίγμα της ανάπτυξης

Κατατέθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς, του 2020. Είναι ένας ισοσκελισμένος και αναπτυξιακός προϋπολογισμός που δείχνει το ξεκάθαρο στίγμα της ανάπτυξης και της μεταρρυθμιστικής διάθεσης που θα πρέπει να διέπει πέραν του προϋπολογισμού -και διέπει- τις πράξεις που θα ακολουθήσουν το 2020. Πέραν του ΓΕΣΥ το οποίο το 2020 μπαίνει στην επόμενη φάση υλοποίησης και θα παρακολουθείται, ο προϋπολογισμός του 2020 προνοεί αναπτυξιακές δαπάνες ύψους σχεδόν 1 δις ευρώ. Δαπάνες που έχουν να κάνουν τόσο με την ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, που μέσω κι αυτού του Υφυπουργείου που είναι το τρίτο, διαφαίνεται ξεκάθαρα και η στόχευση αλλά και η μεταρρυθμιστική διάθεση. Πέραν αυτών πρέπει να πούμε πως ο προϋπολογισμός είναι ακριβώς το εργαλείο εκείνο που δείχνει την πορεία της χώρας. Είναι μια πορεία που θα μειωθεί περαιτέρω και η ανεργία, που ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει θετικός και που σίγουρα χρειάζεται να λειτουργήσουμε με ορθολογισμό για να συνεχίσουμε να κρατάμε τη χώρα στις ράγες της δημοσιονομικής υγείας που συνακολουθεί και την υγεία της χώρα.

Λευκωσία 18/9/2019

Share this post