Δήλωση για τοπική αυτοδιοίκηση

Δήλωση για τοπική αυτοδιοίκηση

Η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Η χθεσινή ψήφιση στο κοινοβούλιο ανοίγει τον δρόμο για να εφαρμοστεί.

Οι συνενώσεις των δήμων, η δημιουργία των επαρχιακών συμβουλίων, η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας, η καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, οδηγούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε οργανισμούς με οικονομική αυτοτέλεια που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, που εξυπηρετούν και δεν ταλαιπωρούν τους δημότες, που παρέχουν ποιοτικότερες και οικονομικότερες υπηρεσίες.

Κυβέρνηση Αναστασιάδη και Δημοκρατικός Συναγερμός αποδεικνύουμε πως έχουμε πλάνο για τη χώρα. Πως τολμάμε, με συνεργασίες στο κοινοβούλιο, να φέρνουμε, να ψηφίσουμε και να εφαρμόσουμε τις μεγάλες πολιτικές που βελτιώνουν τη χώρα μας. Πως βλέπουμε το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολλών. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Share this post