Δήλωση για το ΓΕΣΥ 5/6/2019

Δήλωση για το ΓΕΣΥ 5/6/2019

Zούμε τις πρώτες μέρες εφαρμογής της μεγαλύτερης κοινωνικής μεταρρύθμισης στον τόπο μας, ζούμε τις πρώτες μέρες εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Σε κάθε αλλαγή, σε κάθε μεταρρύθμιση υπάρχουν και θα υπάρχουν ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν. Πόσω μάλλον σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση όπως είναι αυτή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το ζητούμενο είναι να έχουμε όλοι την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και επιμονή για να επιλυθούν. Χρειάζονται βεβαίως και τα σωστά αντανακλαστικά για να λειτουργούμε με αμεσότητα και ευελιξία.

Αντανακλαστικά σαν αυτά που λειτούργησαν σήμερα, με την πρόταση του υπουργού της υγείας και την έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο, όπου ρυθμίζονται προσωρινά τα προβλήματα δικαιούχων που είχαν στην εγγραφή τους στο σύστημα.

Είναι με αυτό τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να λύνουμε τα ζητήματα για να ενισχύουμε την απαραίτητη απαίτηση ολόκληρης της κοινωνίας για ένα Γενικό Σύστημα Υγείας που να λειτουργεί και να υπηρετεί όλους τους πολίτες.

Λευκωσία 5/6/2019

https://www.youtube.com/watch?v=oyLTv7J9Iyo&t=3s

Share this post