Δήλωση Δημήτρη Δημητρίου για την έρευνα και καινοτομία 10/10/2018

Δήλωση Δημήτρη Δημητρίου για την έρευνα και καινοτομία 10/10/2018

https://www.youtube.com/watch?v=Jteqch8HwqU

Με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον εκσυγχρονισμό του κράτους σε ψηφιακό η χώρα μας μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική και ευημερούσα.

Με ικανοποίηση χαιρετίζουμε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου χθες αναφορικά με την Έρευνα και Καινοτομία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ως το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό στρατηγικής στο τομέα με Πρόεδρο τον Καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή, τον οποίο συγχαίρουμε θερμά.

Ο Φίλιππος Πατσαλής με την εμπειρία του ως Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που είχε συντάξει την Πρόταση για Δημιουργία νέου Ενιαίου Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, όσο και με την επαγγελματική του πορεία στην έρευνα και την επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, αποτελεί άριστη επιλογή.

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα (Chief Scientist) στα πρότυπα χωρών όπως το Ισραήλ, που θα επιτελεί τον συντονιστικό ρόλο της προώθησης, της έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα σε επίπεδο υπουργείων. Συγχαίρουμε τον κο Κυριάκο Κόκκινο για το διορισμό του ως Επικεφαλή Επιστήμονα, του οποίου η συναφή εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη αποτελεί πλεονέκτημα για την Κύπρο.

Σημαντική εξίσου η απόφαση για στήριξη όλων των προτάσεων που θα επιτύχουν στη δεύτερη φάση των έργων Teaming του Ορίζοντα 2020 κατά το παράδειγμα των Κέντρων Αριστείας ΚΟΙΟΣ και RISE. Μια απόφαση που ισοδυναμεί με δυνητική επένδυση 150 εκ ευρώ την επόμενη 7ετία.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα και καινοτομία και έμπρακτα προχωρεί σε υλοποίηση του οράματος για μια καινοτόμα Κύπρο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι μπορούμε να κάνουμε άλματα προς όφελος της κοινωνίας και των μελλοντικών γενεών. Με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον εκσυγχρονισμό του κράτους σε ψηφιακό, η χώρα μας μπορεί να καταστεί ανταγωνιστική και ευημερούσα.

Είναι με τέτοιες αποφάσεις που δημιουργούμε την καινοτόμα Κύπρο του 2030.

 

Λευκωσία, 10 Οκτωβρίου 2018

Share this post