Δηλώσεις | Επιτροπή Θεσμών 28.6.2023

Δηλώσεις | Επιτροπή Θεσμών 28.6.2023

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών είδαμε αυτεπαγγέλτως το ζήτημα της μη εφαρμογής πρόνοιας της νομοθεσίας για τις δηλώσεις πόθεν έσχες των δημοσίων υπαλλήλων στις αρμόδιες αρχές.

Από τη συζήτηση διεφάνει πως κανείς δεν θέλει την αδιαφάνεια. Είναι σύμφωνοι όλοι για την αναγκαιότητα να δηλώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν εξουσία, που λαμβάνουν μέρος σε προσφορές είτε εκ της θέσεώς τους, είτε εκ της κλίμακας τους .

Ως εκ τούτου η τροχιοδρόμηση που θα γίνει θα αφορά στους Δημόσιους Υπαλλήλους που κατέχουν υψηλή κλίμακα και όσους λαμβάνουν μέρος σε προσφορές, σε ένα σύστημα Πόθεν Έσχες αντίστοιχο της ηλεκτρονικής δήλωσης που θα γίνεται και από εμάς, του νόμου δηλαδή 49 που αφορά στα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και του νόμου 50 που αφορά στα Δημόσια Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Σε ότι αφορά στα δικά μας Πόθεν Έσχες η κατ’ άρθρον συζήτηση θα συνεχιστεί σε δύο εβδομάδες, την Τετάρτη 12 Ιουλίου, ούτως ώστε να είμαστε όσο πιο προχωρημένοι μπορούμε να είμαστε και να ψηφιστεί η νομοθεσία, πακέτο με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον νόμο 50, το συντομότερο δυνατό.

Share this post