Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Η δημόσια διαβούλευση είναι απαραίτητο συστατικό στη σύσταση και υλοποίηση νομοσχεδίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Είναι, επίσης, ένα από τα βασικότερα εργαλεία που ενισχύουν τη δημοκρατία, αφού δίνει ουσιαστική δύναμη στις απόψεις των πολιτών.

Παρά το γεγονός πως οι διαβουλεύσεις και δη οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι το βήμα εκείνο που επιτρέπει στην πολιτεία αρχικά να έρθει σε διάλογο με τους πολίτες και κατόπιν να αφουγκραστεί τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις εισηγήσεις τους, εντούτοις παραμένει, δυστυχώς, κάτι που είτε συμβαίνει αποσπασματικά και επιδερμικά, είτε δεν συμβαίνει καθόλου στην Κύπρο.

Μόλις προχθές στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής έγινε μια αρχική συζήτηση επί του ζητήματος. Δόθηκε ο χρόνος και ο χώρος σε εκπροσώπους υπουργείων, της δημόσιας υπηρεσίας, των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα, να μοιραστούν το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, τι εφαρμόζεται, τι θα ήθελαν οι ίδιοι να δουν στο μέλλον και πως προχωράμε.

Είναι σημαντικό να συνδιαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα αποτυπώνει τα στάδια της διαβούλευσης και που θα μας προσφέρει τα εργαλεία για υλοποίηση. Γι’ αυτό και στην προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να παραλείψουμε και την τεχνολογία. Την περασμένη βδομάδα, σε άρθρο μου, αναφέρθηκα στη ψηφιακή επανάσταση και στο γεγονός πως είναι μια δυναμική διαδικασία, που χρειάζεται προσήλωση, συστηματική εξέλιξη και στρατηγική. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες διαβουλεύσεις. Είναι μια δυναμική διαδικασία που χρειάζεται συνεχώς ανατροφοδότηση από όλους και χρειάζεται πρώτα να ρυθμιστεί το τι και το πως.

Πλέον είμαστε τυχεροί διότι έχουμε και Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, που στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων συμβάλει αξιοποιώντας την τεχνολογία. Και ήδη στο ζήτημα των δημόσιων διαβουλεύσεων έκανε τα πρώτα βήματα, αφού βρίσκεται προ των πυλών διαδικτυακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει την κατάθεση απόψεων από τους πολίτες στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης.

Βέβαια, η ιδανική λύση στο ζήτημα των δημόσιων διαβουλεύσεων είναι πρώτα από όλα η εφαρμογή. Εφαρμογή από όλες τις υπηρεσίες και θεσμούς, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα στάδια και με τρόπο συμπεριληπτικό. Ώστε όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως του που διαμένουν ή τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν, να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται και να καταθέτουν τις απόψεις τους.

Το μεγάλο στοίχημα της δημόσιας διαβούλευσης δεν είναι τα εργαλεία, που ήδη ξεκινήσαμε να βρίσκουμε ή και να δημιουργούμε. Το μεγάλο στοίχημα των δημόσιων διαβουλεύσεων είναι η θέληση. Να θέλουμε να ακούσουμε και να θέλουμε να ακούσουμε όλες και όλους. Κι εκεί θα κριθούμε, όταν πλέον θα έχουμε τους τρόπους και τα μέσα και το μοναδικό εμπόδιο θα είναι η θέληση.

*Άρθρο μου δημοσιευμένο στην έντυπη ΑΛΗΘΕΙΑ | Παρασκευή 15/04/2022

Share this post