Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με εκπροσώπους αρμόδιων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με εκπροσώπους αρμόδιων επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κράτος δικαίου είναι εκ των ων ουκ άνευ ο ακρογωνιαίος λίθος μιας ευνομούμενης και καθ’ όλα δημοκρατικής πολιτείας αλλά και το βασικό συστατικό στοιχείο της λειτουργίας και εξέλιξης του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Η Έκθεση της Κομισιόν που αφορά στην αξιολόγηση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη της Ένωσης αποτελεί τον φάρο και εφαλτήριο για πρόληψη της διαφθοράς, της κατάχρησης θεσμών, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα την προώθηση των αρχών της νομιμότητας και διαφάνειας.  

Η Έκθεση αυτή δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία διατυπώνονται σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με τον σεβασμό του κράτους δικαίου αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών στην ΕΕ στο σύνολο της. Για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου και την εξασφάλιση των πιο πάνω επιβάλλεται τάχιστα η σύσταση των κατάλληλων μηχανισμών/συστημάτων και ανεξάρτητων θεσμών ελέγχου, γνωστό ως «σύστημα ελέγχου και ισορροπιών» (checks and balances), που θα προλαβαίνουν και θα δρουν προληπτικά για την πάταξη αυτών των φαινομένων που ολοένα και αυξάνονται.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως της Κυπριακής Βουλής θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή προσδίδοντας την δέουσα σημασία στα ευρήματα και συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης για το κράτος δικαίου στην Κύπρο, την συζήτησε κατά προτεραιότητα στην επιτροπή, αμέσως μετά την δημοσίευσή της τον περασμένο Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τα ευρήματα της εν λόγω Έκθεσης, στην Κύπρο έχουν γίνει βήματα για εκσυγχρονισμό του κράτους δικαίου, βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πάταξη της διαφθοράς όμως την ίδια ώρα υπολείπονται ακόμα να γίνουν περισσότερα, όπως σημαντικές μεταρρυθμίσεις για θέματα μεταξύ άλλων όπως η σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την πάταξη της διαφθοράς και η προστασία των καταγγελλόντων, θέματα τα οποία αναμένεται να υιοθετηθούν πολύ σύντομα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επίσης, σε ότι αφορά τη νομοθετική ρύθμιση για την δραστηριότητα που είναι κοινώς γνωστή ως «lobbying» βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέτασης από την Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και θα ψηφισθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από την ολομέλεια του Σώματος. Περαιτέρω, η εν λόγω Επιτροπή αποφάσισε όπως επανέλθει εκ νέου για συζήτηση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στην Έκθεση ανά κεφάλαιο και με προσκεκλημένους τους άμεσα εμπλεκομένους.

Εν κατακλείδι, τέτοιου επιπέδου συναντήσεις όπως η σημερινή πρέπει να συνεχιστούν και ενταθούν με στόχο την εξεύρεση και διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και την ανταλλαγή ορθών/βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη εκείνων των θεσμών και μηχανισμών που θα προάγουν και θα προωθούν την αρχή της διαφάνειας, της νομιμότητας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας στην επικράτεια της ΕΕ.

Share this post