Εκθέσεις Γενικού Ελεγκτή

Εκθέσεις Γενικού Ελεγκτή

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρούμε πως δεν ωφελεί η περαιτέρω δημόσια συζήτηση μετά και τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων από τον Γενικό Ελεγκτή αλλά κυρίως με τη σαφή τοποθέτηση και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα υπηρεσιακά ταξίδια του Προέδρου της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε οτιδήποτε μεμπτό και καταρρίπτει ισχυρισμούς και προσβλητικές αναφορές που είχαν ειπωθεί το προηγούμενο διάστημα. Όχι μόνο όπως καταγράφεται, για την υπό εξέταση περίοδο υπήρξε εξοικονόμηση κονδυλίων από τα ταξίδια του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά εφόσον το διαχρονικό πρόβλημα της μετακίνησης των ηγετών υφίσταται, ερευνάται η πιθανή αγορά από την Κυπριακή Δημοκρατία αεροσκάφους που θα εξυπηρετεί ακριβώς τις ανάγκες των επόμενων ηγετών της χώρας.

Την ίδια ώρα τόσο το Υπουργείο των Εσωτερικών όσο και το Υπουργείο των Οικονομικών, τοποθετήθηκαν με ανακοινώσεις τους αναφορικά με τις πολιτογραφήσεις.

Η ουσία είναι πως οι συγκεκριμένες αιτήσεις πέρασαν από όλες τις νενομισμένες διαδικασίες ελέγχου από το σύνολο των εθνικών αρχών και αφού ενημερώθηκε η Βουλή των Αντιπροσώπων όπως ο σχετικός Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος ορίζει, υπεβλήθησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο ενέκρινε την παραχώρηση των ζητούμενων υπηκοοτήτων.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρούμε πως δεν ωφελεί η περαιτέρω δημόσια συζήτηση μετά και τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων από τον Γενικό Ελεγκτή αλλά κυρίως με τη σαφή τοποθέτηση και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Share this post