Ενίσχυση θέσης κυπριακού κρασιού

Ενίσχυση θέσης κυπριακού κρασιού

Χρειάζεται να δούμε πως ενισχύεται η θέση του κυπριακού κρασιού και στο ράφι της κυπριακής κατανάλωσης, στις υπεραγορές ή στα σημεία πώλησης και στα εστιατόρια στους χώρους κατανάλωσης αλλά και πως ενισχύεται το ποιοτικό κυπριακό κρασί, το καλό κυπριακό κρασί και στο εξωτερικό

Είδαμε σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας μετά από αυτεπάγγελτο θέμα του συναδέλφου, του Μιχάλη Γιωργάλλα και είναι καλό να υπογραμμίζουμε τις καλές πρωτοβουλίες συναδέλφων ασχέτως από τον πολιτικό χώρο που προέρχονται γιατί είναι πρωτοβουλίες που ενισχύουν και χρειάζονται να τις βλέπουμε στο Κοινοβούλιο της χώρας μας. Είδαμε λοιπόν το θέμα του κυπριακού οίνου, του κυπριακού κρασιού, ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αλματώδη αύξηση τόσο σε οινοποιεία όσο και σε ποικιλίες όσο και σε ανθρώπους, νέους ανθρώπους ιδιαίτερα που ασχολούνται με το κυπριακό κρασί. Χρειάζεται όμως στήριξη, πρέπει να γίνουν πολλά. Χρειάζεται να δούμε πως ενισχύεται η θέση του κυπριακού κρασιού και στο ράφι της κυπριακής κατανάλωσης, στις υπεραγορές ή στα σημεία πώλησης και στα εστιατόρια στους χώρους κατανάλωσης αλλά και πως ενισχύεται το ποιοτικό κυπριακό κρασί, το καλό κυπριακό κρασί και στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα ζήτημα σωστής τοποθέτησης, σωστής ετικέτας, σωστού branding, καλύτερου branding που πρέπει να γίνει. Υπάρχει και ένα θέμα που μπορούμε να ακολουθήσουμε άλλα παραδείγματα και να βάλουμε το σήμα, ένα σήμα κατατεθέν για το κυπριακό κρασί και σίγουρα είναι και συνέργειες που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ούτως ώστε το κυπριακό κρασί να αυξήσει την κατανάλωση και εντός Κύπρου αλλά και εκτός Κύπρου.

Share this post