Επιτροπή Θεσμών 04.10.2023

Επιτροπή Θεσμών 04.10.2023

Είδαμε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών, σε άλλη μία συνεδρίαση, τα νομοθετήματα που αφορούν στο Πόθεν Έσχες. Και τον Νόμο 49 που αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, τους βουλευτές, του υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τον Νόμο 50 που αφορά τα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα: τους δημάρχους, τα μέλη των ημικρατικών οργανισμών και κάποιες άλλες εκατοντάδες δημόσιων αξιωματούχων του κράτους.

Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, αφενός γιατί η δήλωση θα γίνεται ηλεκτρονικά, αφετέρου γιατί θα γίνεται με τόση λεπτομέρεια που στόχο θα έχει να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερα παραθυράκια που θα μπορεί κάποιος να εκφύγει.

Ακολουθούμε συστάσεις της Greco. Θα έχουμε και δήλωση για κινητή περιουσία και για τιμαλφή. Δηλώσεις για εταιρείες εξωχώριες, δηλώσεις για κρυπτονομίσματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονται. Με στόχο ακριβώς να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη δήλωση του Πόθεν Έσχες.

Θα ακολουθήσει μια συνάντηση με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Καινοτομίας και με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να δούμε κάποια τεχνικά ζητήματα που είναι, όμως, την ίδια ώρα και ουσιαστικά και αναμένεται αναθεωρημένο κείμενο πρότασης νόμου εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε κατ’ άρθρον συζήτηση στο τέλος του μήνα.

Share this post