Επιτροπή Θεσμών 10.05.2023

Επιτροπή Θεσμών 10.05.2023

Έχουμε συζητήσει σήμερα τις θεσμικές επιπτώσεις των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της χώρας μας από τις ΗΠΑ και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν μια άκρως εποικοδομητική και πολύ ενημερωτική συνεδρίαση. Έχουμε ακούσει τι προκύπτει και τι γίνεται σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πολιτικά ζητήματα και τα οποία ως πολιτικά πρόσωπα και κόμματα απευθύνουμε στην εκτελεστική εξουσία, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  κατά πόσο γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να προλάβουμε ενδεχόμενο νέο πακέτο κυρώσεων. Και αυτό είναι το κρισιμότερο γιατί για να αντιμετωπίσουμε ή για να μειώσουμε τις επιπτώσεις προς την πατρίδα μας, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρξει νέο πακέτο. 

Έχουμε εγγράψει ως Επιτροπή Θεσμών, όλων των μελών της Επιτροπής, το θέμα που προκύπτει με την έλλειψη πλαισίου για τους συνεργάτες της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και άλλων θεσμών. Για την έλλειψη χρηστής διοίκησης και διαφάνειας και είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα μας απασχολήσει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις και είναι ένα ζήτημα στο οποίο οφείλουμε ως Κοινοβούλιο να ασκήσουμε τον υποχρεωτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει. 

Και αν η Εκτελεστική Εξουσία δεν έχει τη διάθεση να το δημιουργήσει η ίδια τότε η Βουλή, εμείς, με πρόταση νόμου να το δημιουργήσουμε.

Share this post