Επιτροπή Θεσμών | 16.02.2022

Επιτροπή Θεσμών | 16.02.2022

Είδαμε σήμερα την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως για το 2020 και είναι με χαρά που διαβάσαμε αλλά αναφέρθηκε και από την Επίτροπο για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών του κράτους προς τις εκθέσεις της αλλά και προς τις συστάσεις της. Αλλά είναι και επίσης με μεγάλη χαρά που ακούσαμε πως η ισχυρή πλειοψηφία των παραπόνων που έρχονται στο γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως εξετάζονται με μια αμεσότητα και αποτελεσματικότητα από το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως.

Έχουμε πει και σήμερα πως θα μελετήσουμε επί μέρους την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και θα έχουμε συχνές συνεδριάσεις επί της έκθεσης αυτής ούτως ώστε να δούμε πως ουσιαστικά και αποτελεσματικά λειτουργούμε ως Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για να εφαρμόζονται αυτά όλα που καταγράφονται στις εκθέσεις της.

Share this post