Η έκθεση της Greco θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης από πολιτικά κόμματα και θεσμούς

Η έκθεση της Greco θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης από πολιτικά κόμματα και θεσμούς

Η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη σωρεία μέτρων προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα που αναγνωρίζονται και από διεθνείς θεσμούς αλλά και από κυβερνήσεις χωρών με τις οποίες η συνεργασία για πάταξη της διαφθοράς είναι στενή.

Η έκθεση της Greco θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης από πολιτικά κόμματα και θεσμούς και όχι εφαλτήριο για έναν ακόμη άγονο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ειδικά εφόσον η αξιολόγηση και η Έκθεση της GRECO αφορούσε ανεξάρτητες εξουσίες και θεσμούς και άρα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν συνολικά, πολιτικά, κι όχι να αποτελέσουν βάση προσπάθειας για διαμόρφωση αρνητικής εικόνας και πάλι με τελικό αποδέκτη την κυβέρνηση.

Κι αυτό γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από ό, τι ορισμένοι θέλουν να την παρουσιάσουν.

Η προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν και είναι ένας αγώνας δρόμου στον οποίο η κυβέρνηση με τους αρμόδιους φορείς έχει πάρει ήδη σωρεία μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση και έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα. Μέτρα που είναι γνωστά σε όλους και τα οποία κυρίως, κι αυτό είναι το σημαντικό, αναγνωρίζονται και από διεθνείς θεσμούς αλλά και από κυβερνήσεις χωρών με τις οποίες η συνεργασία για πάταξη της διαφθοράς είναι στενή.

 

Share this post