Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι ένας αγώνας διαρκείας.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι ένας αγώνας διαρκείας.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις πολιτικές που σκοπό έχουν την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική ουδετερότητα.

Εγκρίθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο το τελικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030. Ένα σχέδιο που έγινε πραγματικότητα μετά από διαβούλευση των Υπουργών Ενέργειας και Γεωργίας με αρμόδιους φορείς, ομάδες τεχνοκρατών και συμβούλων και την κοινωνία των πολιτών, ενώ εκπονήθηκαν και οι σχετικές μελέτες.

Στόχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να πετύχει τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, όπως ορίζεται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε χώρα μέλος, και από την «Πράσινη Συμφωνία». Επιτυγχάνοντας το στόχο αυτό, θα έχουμε απτό όφελος και στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία, αφού θα αποφευχθεί το επιπρόσθετο οικονομικό κόστος για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι ένας αγώνας διαρκείας. Και σε αυτόν τον αγώνα η Κύπρος κάνει έμπρακτα βήματα, όπως καταγράφηκε και με τη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έφτασε στο 13.9%. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις πολιτικές που σκοπό έχουν την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική ουδετερότητα. Για να αντιμετωπιστούν στην πράξη και οι προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και να καταστούν πραγματικότητα οι αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσουμε σε όλους τους τομείς που επηρεάζονται.  

Share this post