Η βελτίωση της οικονομίας, περιορίζει και το brain drain.

Η βελτίωση της οικονομίας, περιορίζει και το brain drain.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να γυρίσουμε την στρόφιγγα ανάποδα. Να αυξήσουμε το brain gain, να επαναπατρίσουμε δηλαδή τους ανθρώπους μας που ζουν, παράγουν και δημιουργούν στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας από το 2013 και μετά η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η καλή πορεία της οικονομίας, έχουν επιφέρει μια ακόμη θετική αλλαγή. Η οποία προστίθεται μέσα στις πολλές θετικές αλλαγές που έχει επιφέρει ο εξορθολογισμός στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Όπως καταγράφεται πλέον, είναι πολύ λιγότεροι οι συμπατριώτες μας που φεύγουν στο εξωτερικό. Κάτι που κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αποτελούσε κύρια επιλογή, προς αναζήτηση οικονομικής και εργασιακής σταθερότητας, πλέον έχει περιοριστεί κατά πολύ. 

Μπαίνει με άλλα λόγια, σταδιακά ένα τέλος στο λεγόμενο brain drain, που επέφερε ως φαινόμενο αιμορραγία τα προηγούμενα χρόνια σε δημιουργικότητα και ανθρώπινο δυναμικό.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να γυρίσουμε την στρόφιγγα ανάποδα. Να αυξήσουμε το brain gain, να επαναπατρίσουμε δηλαδή τους ανθρώπους μας που ζουν, παράγουν και δημιουργούν στο εξωτερικό. Σιγά σιγά ξεδιπλώνονται οι πολιτικές που θα ενισχύσουν και αυτή την πτυχή. Η ίδρυση σε λίγες μέρες του υφυπουργείο έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής θα δώσει έμφαση και προτεραιότητα σε πολιτικές που στόχο έχουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε τομείς αιχμής που θα μειώσει περαιτέρω το brain drain και θα αυξήσει το brain gain.

Αυτή είναι ακόμη μια απάντηση προς εκείνους που δεν βλέπουν τίποτα θετικό ούτε και πεπραγμένα της κυβέρνησης στην οικονομία. Εμείς θα συνεχίσουμε να απαντάμε στον μηδενισμός με πράξεις. Έχοντας πάντοτε επίγνωση πως είμαστε στη μέση του δρόμου, και πως πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στο δρόμο του εξορθολογισμού των δημοσίων οικονομικών.

 

Share this post