Η Λευκωσία που θέλουμε

Η Λευκωσία που θέλουμε

Την Πέμπτη, στην ανοικτή συζήτηση για τη Λευκωσία που θέλουμε, ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ όλους όσοι ήρθατε και συμβάλλατε με σχόλια και εισηγήσεις. Ο στόχος είναι να προσθέσουμε στην πράξη, μακριά από θεωρητικές και ρητορικές προσεγγίσεις, στην ποιότητα ζωής στην πρωτεύουσα.

Share this post