Η μείωση των ρύπων δεν μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί.

Η μείωση των ρύπων δεν μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί.

Η μείωση των ρύπων δεν μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί. Χρειάζεται να στηριχτεί με μέτρα που να έχουν και βάθος αλλά και να στοχεύουν στο μακροχρόνιο στόχο.

Ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς την απόκτηση από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρικού οχήματος, έγινε σήμερα και ως Δημοκρατικός Συναγερμός το επικροτούμε, μέσα από σχετική απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου.  Το αναθεωρημένο σχέδιο απόσυρσης και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων και προώθησης ηλεκτρικού οχήματος, για το τρέχον έτος, προνοεί και τη μείωση στην αναμονή εκ μέρους του αιτητή ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Από δυο σε έναν μήνα.

Σκοπός είναι να κινηθούν ποιο γρήγορα οι διαδικασίες και στην απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος και να μην περιμένει δυο μήνες ο ενδιαφερόμενος για να μάθει την τύχη της αίτησής του.

Η μείωση των ρύπων δεν μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί. Χρειάζεται να στηριχτεί με μέτρα που να έχουν και βάθος αλλά και να στοχεύουν στο μακροχρόνιο στόχο. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ένα χειροπιαστό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Share this post