Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών | 13.10.2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών | 13.10.2021

Είδαμε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, την Επίτροπο Νομοθεσίας. Ένα σημαντικός θεσμός που βοηθά και ενισχύει το ρόλο και των Υπουργείων αλλά και του Κοινοβουλίου, όσο αφορά την ετοιμασία των νομοσχεδίων. Υπάρχουν ζητήματα και στον τρόπο λειτουργίας αλλά και στη νομοθεσία που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σήμερα νομοθεσία που να διέπει το γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου αποφασίστηκε, θα καταγραφεί και σε επόμενη συνεδρίαση, να δούμε που βρίσκεται και με τα συναρμόδια Υπουργεία το ζήτημα της νομοθεσίας για την Επίτροπο Νομοθεσίας.

Share this post