Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών | 24.11.2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών | 24.11.2021

Με δεδομένη την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών, για τη δημιουργία της Αρχής κατά της διαφθοράς, βλέπουμε και τη νομοθεσία για το lobbying στην Επιτροπή Θεσμών. Είδαμε σήμερα κατ’ άρθρο ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας. Υπάρχουν ζητήματα που μας προβληματίζουν, τα συζητάμε, θέλουμε τη διαφάνεια να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση ούτε να ψηφιστεί κάτι το οποίο αύριο δεν θα εφαρμόζεται και θα είμαστε και εμείς και όσοι τους αφορά ο νόμος υπόλογοι για τη μη εφαρμογή αυτού του νόμου και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θεωρούμαστε και εμείς και οι άλλοι αξιωματούχοι εκ προοιμίου μαυροπινακισμένοι και να πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Στα ζητήματα διαφάνειας όπως και σε όλα τα ζητήματα, χρειάζεται μια ισορροπία και ένας ορθολογισμός και να μην χάνεται η κοινή λογική. Με αυτές τις Αρχές θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση και θα ψηφιστεί η νομοθεσία για το lobbying μαζί με την Αρχή κατά της διαφθοράς, στην τελευταία όπως φαίνεται συνεδρίαση νομοθετική του χρόνου.

Share this post