Κρατικός Προϋπολογισμός – Ο στόχος ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ο ίδιος

Κρατικός Προϋπολογισμός – Ο στόχος ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ο ίδιος

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2019 και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για την τριετία 2019 – 2021.

Είναι ένας πλεονασματικός, αναπτυξιακός προϋπολογισμός. Προνοεί έσοδα 8,5 δις και δαπάνες 7,9 δις ευρώ, δημιουργώντας δηλαδή ένα πλεόνασμα της τάξεως του 3% του ΑΕΠ της χώρας. Θετικός αναμένεται να είναι και ο ρυθμός ανάπτυξης. Αναμένεται να ανέλθει σε 3,8% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Τα θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και στην κοινωνία δεν επιτυγχάνονται τυχαία. Είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού μιας σωστής στρατηγικής για τη χώρα και της πιστής και χωρίς εκτροχιασμό εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

Ο στόχος ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ο ίδιος. Να δημιουργήσουμε το αναγκαίο οικονομικό περιβάλλον που θα προσθέτει συνεχώς στην ανάπτυξη της χώρας. Να βελτιώνουμε τις αναγκαίες υποδομές που θα αυξάνουν τις θέσεις εργασίας και θα δημιουργούν και νέες θέσεις σε τομείς αιχμής μέχρι να φτάσουμε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Σήμερα χρειάζεται να συνεχίσουμε στην ίδια σταθερή πορεία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν και που συνεχώς δημιουργούνται. Δεν σηκώνει ούτε εφησυχασμό αλλά ούτε πανηγυρισμούς. Η διατήρηση των πλεονασματικών και αναπτυξιακών προϋπολογισμών προϋποθέτει και δημοσιονομική πειθαρχία. Προϋποθέτει βεβαίως και συνέχιση της εφαρμογής της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Share this post