Μέτρα στήριξης αγροτικού κόσμου

Μέτρα στήριξης αγροτικού κόσμου

Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα σε μια σειρά αποφάσεων για στήριξη του αγροτικού κόσμου, σε συνέχεια της χτεσινής συνάντησης του Πρόεδρου Αβέρωφ Νεοφύτου με τον Υπουργό Γεωργίας, ακριβώς για να μπορέσει ο πρωτογενής μας τομέας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που έχει ενώπιόν του.    

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζουμε τη μεγάλη μας ικανοποίηση για τις αποφάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τη στήριξη των μελισσοκόμων με ποσό 390.000 ευρώ και την έγκριση του σχεδίου στήριξης των αγροτών δυτικής Λευκωσίας. Ένα σχέδιο ύψους μισού εκατομμύριου ευρώ που στοχεύει στην επίλυση του ζητήματος της άντλησης νερού από μεγάλα βάθη, ενώ βρίσκεται σε ισχύ και το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για τον ίδιο σκοπό.  

Δημοκρατικός Συναγερμός και κυβέρνηση βρισκόμαστε σε ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και σκοπός μας είναι και θα παραμείνει η βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και των συνθηκών εργασίας των πολιτών, στο σύνολο των παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Αυτό κάναμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Share this post