Μεταρρύθμιση Δικαστηρίων

Μεταρρύθμιση Δικαστηρίων

Η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων θ’ αλλάξει άρδην αυτό που ξέρουμε για τη δικαιοσύνη. Θα μειώσει τους χρόνους εκδίκασης, θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να θεωρούν πως  θα αποδίδεται σε σύντομο χρόνο ούτως ώστε να είναι και πιο ουσιαστική.

Συνεχίσαμε τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων. Είναι μια ακόμη μια απόδειξη του πώς γίνονται οι μεταρρυθμίσεις. Δεν γίνονται ούτε με διακηρύξεις ούτε άλλως πως. Είναι με πράξεις που γίνονται. Μια συζήτηση που γίνεται στις τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών, που θα αλλάξει άρδην αυτό που ξέρουμε σήμερα για τη δικαιοσύνη, που θα μειώσει τους χρόνους εκδίκασης, που θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να θεωρούν πως έχουν μια δικαιοσύνη που θ’ αποδίδεται σε σύντομο χρόνο ούτως ώστε να είναι και πιο ουσιαστική.

 

 

Share this post