Δήλωση για μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης

Δήλωση για μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η παράταξη που τολμά και κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Όπως κάναμε ναι, τη μεταρρύθμιση του ΓεΣΥ, ενώ το ΑΚΕΛ που κυβέρνησε δέκα χρόνια δεν τόλμησε, θα κάνουμε ναι, και τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι όπως την έκανε το ΑΚΕΛ όταν κυβέρνησε. Που μιλούσε για μεταρρύθμιση, για αναγκαιότητα μείωσης των Δήμων, αλλά τελικά τους αύξησε και από 24 τους έκανε 30.

Τα μαθήματα το ΑΚΕΛ ας τα κάνει στον εαυτό του.

Εμείς μιλούμε για ουσιαστική μεταρρύθμιση. Που θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα αυξάνει την παραγωγικότητα. Που θα λειτουργήσουν οι οικονομίες κλίμακας, που θα είναι οι δήμοι πιο λειτουργικοί και θα εξυπηρετούν τους δημότες. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει πάνω από 17 δήμους. Το λέμε συνεχώς, το λέμε και σήμερα. Εμείς, στον Δημοκρατικό Συναγερμό ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Υπηρετούμε το συμφέρον των πολλών, το δημόσιο συμφέρον. Αυτό κάνουμε και με την μεταρρύθμιση της τοπική αυτοδιοίκησης που είναι ναι, μεγάλη αναγκαιότητα.

Share this post