Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε Δήμους που να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι να τους ταλαιπωρούν. Να έχουμε Δήμους οικονομικά αυτοτελείς και σίγουρα Δήμους που να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες τους.

Αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο προσανατολισμός αυτής της μεταρρύθμισης. Και δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χωρίς τη μείωση του αριθμού των Δήμων, χωρίς τις συνενώσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν αφενός οι οικονομίες κλίμακας και αφετέρου για να μπορούν οι μικρότεροι Δήμοι να αξιοποιήσουν τις δομές των μεγαλύτερων.

Το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε σήμερα αφορά την ποιότητα ζωής όλων μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό των Εσωτερικών, τον Κωνσταντίνο Πετρίδη που ολοκλήρωσε αυτή την σημαντική πολιτική.

Η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η μετεξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μας αφορά όλους. Η προσπάθεια μεταρρύθμισης των Δήμων πρέπει να ολοκληρωθεί. Πέραν της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης που είναι δεδομένη χρειάζεται και η συνδρομή των πολιτικών δυνάμεων στο κοινοβούλιο. Ευελπιστούμε στη θετική τους στάση που θα βοηθήσει στο να εφαρμοστεί αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση.

Share this post