Νέα στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης

Νέα στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης

Ο Υπουργός των Εσωτερικών χθες, παρουσίασε τη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης. Αφορά κυρίως κίνητρα, επιδοτήσεις προς τους νέους μας για να αποκτήσουν στέγη στις ορεινές, στις ακριτικές και στις μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας.

Αποτελεί στην ουσία γενναιόδωρο εμπλουτισμό της υφιστάμενης στεγαστικής πολιτικής. Εμπλουτισμό σε περιοχές, σε δικαιούχους αλλά κυρίως στο ύψος των κινήτρων.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει εμπράκτως αποδείξει πως η ανάπτυξη του Τροόδους, των ορεινών κοινοτήτων μας είναι προτεραιότητα. Θέλουμε να αναβιώσουν τα χωριά του Τροόδους. Και δίνουμε πολλαπλά κίνητρα για αυτό. Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου επίσης, προσθέτει σοβαρά στους λόγους για να κτίσουν οι νέοι μας τη ζωή τους στα ορεινά.

Εμείς συνεχίζουμε. Στοχευμένα και ουσιαστικά, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα, τις ζωές των συμπολιτών μας. Με σταθερότητα και με προοπτική ανάπτυξης.

Share this post