Χειροπιαστές πολιτικές προτάσεις που έχουν αντίκτυπο και άμεσο αποτέλεσμα στους πολίτες

Χθες παρουσιάστηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας μια ολοκληρωμένη πολιτική που αφορά την προσιτή στέγη και σε ό,τι αφορά τα νεαρά ζευγάρια αλλά και σε ό,τι αφορά κίνητρα για ορεινές και ακριτικές περιοχές αλλά και κίνητρα για την προσφυγική πολιτική. Είναι αυτές οι χειροπιαστές πολιτικές προτάσεις που έχουν αντίκτυπο και άμεσο αποτέλεσμα στους πολίτες, που έχουν σημασία. Είναι μέσα από αυτές τις πολιτικές που έχουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τους πολίτες. Εμείς, η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που έχουν σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Λευκωσία 18/5/2019