Το χθεσινό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον Μαυρίκιο το οποίο υποστήριξε και η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που προηγήθηκε το Φεβρουάριο, είναι γεγονότα και εξελίξεις που χρειάζεται να τύχουν προσεκτικής μελέτης από την Κυβέρνηση.

Ο πολιτικός χειρισμός που θα γίνει από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνει στο σωστό χρόνο, μετά από προσεκτική μελέτη και να έχει βεβαίως τη νομική συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα και της νομικής υπηρεσίας.

Λευκωσία 23/5/2019