Πρόκειται για ένα απολύτως θετικό μέτρο με πολλαπλούς σκοπούς

Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε χθες την έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων μετά από απόφαση είχε παρθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου.

Το Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων στοχεύει να καλύψει περίπου 20.000 σημάνσεις σκύλων παγκυπρίως.

Πρόκειται για ένα απολύτως θετικό μέτρο, το οποίο έχει σκοπό αφενός να λειτουργήσει προς την ευκολία εντοπισμού των κηδεμόνων σκύλων που έχουν εγκαταλειφθεί, χαθεί ή κλαπεί αλλά και να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εγκατάλειψης σκύλων που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Κύπρο.

Επαυξάνει έτσι και την ευθύνη κηδεμονίας ενός σκύλου, μια ευθύνη που πρέπει να διακρίνει τον κάθε κηδεμόνα ξεχωριστά.

Λευκωσία 9/7/2019