Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει καμία ένσταση αλλά καλωσορίζει τον έλεγχο του όποιου θέματος από οποιοδήποτε Θεσμό ή Επιτροπή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει καμία ένσταση αλλά καλωσορίζει τον έλεγχο του όποιου θέματος από οποιοδήποτε Θεσμό ή Επιτροπή. Αυτή ήταν η θέση μας την οποία και επαναλαμβάνουμε.

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση οι Θεσμοί πρέπει να λειτουργήσουν σε πνεύμα συνεργασίας.

 

 

Γι’ αυτό και χαιρετίζουμε τη συνεννόηση του Γενικού Εισαγγελέα με τον Γενικό Ελεγκτή.