Δήλωση για την δικαιοσύνη 30/05/2019

Η εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης επηρεάζει θετικά και το αίσθημα δικαίου μεταξύ των πολιτών αλλά και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας. Κατατέθηκαν σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο τα νομοσχέδια που ολοκληρώνουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Τα νομοσχέδια που θέτουν σε επαναλειτουργία το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, την προώθηση του εφετείου, τη σύσταση και λειτουργία...

Δήλωση για την έκθεση για την Τουρκία 30/05/2019

Η έκθεση προόδου της Κομισιόν για την Τουρκία αποτυπώνει ξεκάθαρα τα δεδομένα ως έχουν. Τόσο για τις κυπρογενείς υποχρεώσεις που δεν εκπληρώνει, όσο και για το ρόλο που πρέπει να έχει στο κυπριακό ενώ είναι θέση της ΕΕ ότι θα αντιδράσει στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η...