Οικονομία και ΑΚΕΛ

Οικονομία και ΑΚΕΛ

Έτσι απαντάμε στο μηδενισμό και στη δημιουργία εντυπώσεων εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Με πράξεις που βελτιώνουν ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας.

Η συζήτηση για την οικονομία εκ μέρους του ΑΚΕΛ, είχε διάρκεια ζωής μόνο μερικές ώρες και αφορούσε, όπως στα περισσότερα θέματα, τη δημιουργία εντυπώσεων.

Κυβέρνηση και Δημοκρατικός Συναγερμός, συνεχίζουμε με πράξεις. Συνεχίζουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Συνεχίζουμε με ορθολογισμό και σύνεση και στην οικονομία.

Δεν πανηγυρίζουμε. Έτσι απαντάμε στο μηδενισμό και στη δημιουργία εντυπώσεων εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Με πράξεις που βελτιώνουν ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Αυτός ήταν για την κυβέρνηση ο σκοπός που γίνεται πράξη, ενώ για το ΑΚΕΛ είναι ακόμη ένα πεδίο για δημιουργία εντυπώσεων και ανεδαφικής κριτικής, στην πλάτη δυστυχώς της κοινωνίας.

 

Share this post