Οι αρετές στην πολιτική

Οι αρετές στην πολιτική

Σήμερα, οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Σε ένα περιβάλλον πολιτικά τοξικό είναι αναγκαιότητα η παρουσία τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου. Που δεν θα στηρίζεται σε συνθήματα και τίτλους αλλά σε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Η επιστημοσύνη είναι στοιχείο που έχει να προσθέσει πολύ στην πολιτική συζήτηση

Ο τεκμηριωμένος πολιτικός λόγος είναι αρετή. Αυτήν την ανάγκη είδε μια ομάδα νέων επιστημόνων στον Δημοκρατικό Συναγερμό πριν από 30 ακριβώς χρόνια και προχώρησαν στην ίδρυση της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ). Ήταν τότε η πρώτη πολιτική οργάνωση νέων ανθρώπων στον τόπο που μίλησε για κάτι άλλο πέραν του Κυπριακού. Θα τολμήσω να πω πως ήταν καινοτομία για τα πολιτικά δρώμενα της εποχής. Σε μη δογματικούς χώρους η αναγκαιότητα να υπάρχει μια δεξαμενή σκέψης, που θα λειτουργεί για παραγωγή πολιτικής είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερα για μια παράταξη φιλελεύθερη που πιστεύει στην ατομική, κοινωνική και οικονομική ελευθερία των πολιτών. Αυτή ήταν και η πρόταση των ιδρυτών της ΟΝΕ. Αυτή ήταν και η διαφορετική πρότασή τους.

Η αξία της Οργάνωσης είναι σήμερα δεδομένη. Οι παρεμβάσεις, εισηγήσεις και προτάσεις έχουν βαρύνουσα σημασία στην εντός της παράταξης συζήτηση για τη χάραξη πολιτικής. Αυτό δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι αποτέλεσμα της συνολικής και διαχρονικής παρουσίας την ΟΝΕ στην πολιτική διεργασία. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, για παράδειγμα, πρωτοστάτησε στην συζήτηση για την αναγκαιότητα ένταξης της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ. Ανέλαβαν τότε μέχρι και την εκστρατεία ενημέρωσης. Η αξιοποίηση σε αυτή την προσπάθεια ανθρώπων που είχαν να προσθέσουν με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους ήταν καθοριστικός για τη σοβαρότητα της οργάνωσης. Το μοντέλο της ανοικτής οργάνωσης είναι χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας. Καθοριστικό, πιστεύω και για το αποτέλεσμα.

Σήμερα, οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Σε ένα περιβάλλον πολιτικά τοξικό είναι αναγκαιότητα η παρουσία τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου. Που δεν θα στηρίζεται σε συνθήματα και τίτλους αλλά σε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Η επιστημοσύνη είναι στοιχείο που έχει να προσθέσει πολύ στην πολιτική συζήτηση

Σημαντικό όφελος είναι και η πολιτική ωρίμανση των στελεχών της. Αυτό το γράφω με πλήρη επίγνωση. Είχα την τύχη και την τιμή να καταφέρω να εκλεγώ στην προεδρία της ΟΝΕ πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτά τα τέσσερα ήταν καθοριστικά για τη δική μου πολιτική ωρίμανση. Είμαι σίγουρος πως το ίδιο ισχύει για τις εκατοντάδες των ανθρώπων που ασχολήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με την οργάνωση. Η παρουσία τέτοιων οργανώσεων είναι καθοριστικές για τη μείωση του πολιτικού αναλφαβητισμού. Σε όσους περισσότερους καταφέρουμε να μιλήσουμε, όσους περισσότερους να εμπλέξουμε τόσο το καλύτερο. Αυτό είναι και το στοίχημα της δικής μας οργάνωσης.

Σήμερα, οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Σε ένα περιβάλλον πολιτικά τοξικό είναι αναγκαιότητα η παρουσία τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου. Που δεν θα στηρίζεται σε συνθήματα και τίτλους αλλά σε επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Η επιστημοσύνη είναι στοιχείο που έχει να προσθέσει πολύ στην πολιτική συζήτηση. Είναι και οι μέρες τέτοιες που ευνοούν, κατά τη γνώμη μου την παρουσία οργανώσεων τέτοιων. Σήμερα είναι απαραίτητο να βρούμε τους τρόπους να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Οι παραδοσιακοί τρόποι οργάνωσης φαντάζουν τόσο απαρχαιωμένοι σήμερα. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις γνώσεις όλων όσων θέλουν να προσφέρουν και να μη σκοτώνουμε την πρόθεσή τους. Χρειάζεται να πάρουμε την πολιτική διεργασία στο επόμενο στάδιο, αυτό της σε βάθος ανάλυσης.

Αυτό είναι το στοίχημα και της δικής μας οργάνωσης. Από την Πέμπτη τρέχει με νέα ηγεσία. Τιμήσαμε σε μια όμορφη εκδήλωση τα στελέχη που ίδρυσαν και οργάνωσαν την ΟΝΕ αυτά τα τριάντα χρόνια. Και φύγαμε από εκεί με την υπόσχεση να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Προσωπικά είμαι σίγουρος πως η νέα ηγεσία θα τα καταφέρει.

Share this post