Ομόφωνη Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου: ανάληψη εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Αξιωματούχους

Ομόφωνη Απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου: ανάληψη εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Αξιωματούχους

Προχθές το Ανώτατο Δικαστήριο σε πλήρη σύνθεση αποφάσισε πως ορθώς νομοθετήσαμε και εντάξαμε και τους Δικαστές και τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα στους υπόχρεους να ζητούν άδεια, τα πρώτα δύο χρόνια που συνταξιοδοτούνται, για να εργαστούν.

Αποφάνθηκε το Δικαστήριο, που εκδίκασε μια απόφαση που το επηρεάζει, πως την επόμενη μέρα της συνταξιοδότησης τους ή της παραίτησης τους παύουν να είναι Δικαστές, παύουν να ισχύουν όλα όσα αφορούν τους Δικαστές, θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες και ως εκ τούτου έχουν την υποχρέωση να ζητούν άδεια για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι μια σημαντική στιγμή στα νομοθετικά πλαίσια, που παρά την πρώτη ανάγνωση πως ήταν αντισυνταγματική, εμείς στη Βουλή επιμείναμε στην αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πως δεν είναι και δικαιωθήκαμε. Και είναι μια καλή αφορμή, ίσως, να δούμε στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης, προς το παρόν, εξέτασης της συνταγματικής μεταρρύθμισης το ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών.

Πιστεύω πως η απόφαση του 1985 δεν μπορεί να αναγιγνώσκεται με τόση ψυχρότητα. Ζούμε στο 2023, όλη Ευρώπη μιλά για διάκριση των λειτουργιών και όχι για διάκριση των εξουσιών. Ξανά, εκφράζω την ευαρέσκειά μου για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους και εντός της Επιτροπής Θεσμών και την Ολομέλεια, που ομοφώνως ψηφίσαμε και που ομοφώνως δεν αποδεχθήκαμε την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Share this post