Ο τόπος είναι πάνω από το οποιοδήποτε πρόσωπο.

Ο τόπος είναι πάνω από το οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πάγια θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι η συλλογική σοφία, οι συλλογικές αποφάσεις είναι ποιοτικότερες. 

Ο τόπος είναι πάνω από το οποιοδήποτε πρόσωπο. Κι όταν μιλάμε για θέσεις αρχής που υπηρετούν και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, είναι άδικο ως προς αυτές τις θέσεις να τίθεται ότι γίνεται περί προσώπων. Πάγια θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι η συλλογική σοφία, οι συλλογικές αποφάσεις είναι και ποιοτικότερες και διασφαλίζουν με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα τις αποφάσεις που παίρνονται.

Ως εκ τούτου θα μελετήσουμε όταν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο η εισήγηση του ΑΚΕΛ για το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκεί θα τοποθετηθούμε πάνω σε αυτή τη θέση αρχής και επίσης πάνω σε μια άλλη θέση αρχής.

Οτιδήποτε θα γίνει πρέπει να γίνει στα πλαίσια των συνταγματικών ορίων. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια.

Share this post