Πάγιος σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Πάγιος σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η μεταρρύθμιση στην υγεία, με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι μια συνεχής, δυναμική διαδικασία.

Τη συνέχιση του προγράμματος για αύξηση της παραγωγικότητας στα δημόσια νοσηλευτήρια, των Εξωτερικών Ιατρείων και διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων εκτός ωρών εργασίας μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου. Μια απόφαση που έχει προσωρινό χαρακτήρα, εφόσον ο διάλογος για την παροχή κινήτρων μεταξύ των γιατρών του δημοσίου και του ΟΚΥπΥ συνεχίζεται.

Ωστόσο έχει έμπρακτο αποτέλεσμα, και το χαιρετίζουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός, εφόσον πάγιος σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και άρα η μείωση της λίστας αναμονής, που αποτελεί μεγάλο θέμα ειδικά για συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών. Και προς αυτό το σκοπό δυνάμει καλής θέλησης όλων των εμπλεκομένων, κατοχυρώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η μεταρρύθμιση στην υγεία, με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι μια συνεχής, δυναμική διαδικασία που πρέπει να στηριχτεί από όλους έχοντας στο επίκεντρο τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.

 

Share this post