Πενταμερής σε επίπεδο ΥΠΕΞ στο Κάϊρο

Πενταμερής σε επίπεδο ΥΠΕΞ στο Κάϊρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί πολυμερή εξωτερική πολιτική, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς συνέργειες και σχήματα.

Η πενταμερής των Υπουργών Εξωτερικών στο Κάιρο, μαζί με άλλες συναφείς συνέργειες που έχουν αναπτυχθεί σε διπλωματικό επίπεδο, όπως οι τριμερείς αλλά και οι εξελίξεις με τον East Med, καταδεικνύουν ένα δεδομένο.

Πως η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζοντας την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας αλλά και εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, μόνο απομονωμένη δεν είναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί πολυμερή εξωτερική πολιτική, συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς συνέργειες και σχήματα, υποβοηθώντας μέσω της εξωστρέφειας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων αλλά και τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού. Με γνώμονα το δρόμο της νομιμότητας. Παράλληλα έχει αποδείξει στην πράξη ότι αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Κάτι που αναγνωρίζεται και από φίλιες χώρες της περιοχής αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την πενταμερή του Καϊρου έχει αποφασιστεί ήδη να διαδεχτεί νέα σύνοδος στην Κρήτη και πάλι με τη συμμετοχή της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρούμε ότι και αυτό το διπλωματικό σχήμα, ενδυναμώνει εν τη ενώσει την εξωτερική πολιτική της χώρας και αποτελεί απάντηση στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας.

 

Share this post