Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

Η στρατηγική εφαρμογή των πολιτικών που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, είναι η καλύτερη οδός. Μέτρα όπως η καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών γάμων, των όσων καταφτάνουν σαν φοιτητές και αιτούνται άσυλο, αλλά και της γρήγορης εξέτασης των αιτήσεων πολιτικού ασύλου, έχουν ήδη αποφασιστεί και βρίσκονται είτε ενώπιον της Βουλής είτε στο δρόμο υλοποίησης.

Το μεταναστευτικό-προσφυγικό είναι ένα εκ των βασικότερων θεμάτων που αντιμετώπισε ποτέ, όχι μόνο η Κύπρος αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι για να αμβλυνθεί χρειάζονται χειροπιαστές λύσεις και όχι ταμπέλες και εξάρσεις. Η στρατηγική εφαρμογή των πολιτικών που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, είναι η καλύτερη οδός.

Μέτρα όπως η καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών γάμων, των όσων καταφτάνουν σαν φοιτητές και αιτούνται άσυλο, αλλά και της γρήγορης εξέτασης των αιτήσεων πολιτικού ασύλου, έχουν ήδη αποφασιστεί και βρίσκονται είτε ενώπιον της Βουλής είτε στο δρόμο υλοποίησης. Κι αυτό γιατί στοχευμένα η Κυπριακή Δημοκρατία δρα βάσει των όσων επιτάσσει και το διεθνές δίκαιο αλλά και οι υποχρεώσεις μας ως κράτος μέλος της ΕΕ.

Θέλουμε ωστόσο να επαναλάβουμε τη βασική θέση αρχής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν μπορούμε να δεχτούμε στη χώρα μας όλους όσοι έρχονται και αιτούνται πολιτικό άσυλο αλλά και δεν μπορούμε να τους διώξουμε όλους. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε διαρκώς το ζήτημα και τις προεκτάσεις του, τόσο για τους οικονομικούς μετανάστες όσο και για τους πρόσφυγες, με πραγματισμό και ορθολογισμό και όχι στη βάση λεκτικών προσδιορισμών.

Share this post